سه سطحی فارسی ششم دبستان

{{InStock ? 'موجود' : 'ناموجود' }}
  • دسته بندی ها:پایه ششم

28,000 تومان
{{hhours}} : {{mminutes }}: {{ sseconds}}
پیشنهاد ویژه

دارای 3 سطح سوال : √ سطح 1 - 107 سوال نسبتا دشوار √ سطح 2 - 100 سوال دشوار √ سطح 3 - 102 سوال دشوار تر ← 40703 نفر، بیشترین شرکت کننده در آزمون ←کمترین درصد مراجعه کنند: 18% ←بیشترین درصد مراجعه کننده: 96% کتاب سه سطحی، دو ویژگی مهم دارد. نخست، این که سؤال‌ها، در سه سطح تنظیم شده‌اند: سؤال‌های نسبتاً دشوار، دشوار و دشوارتر. بنابراین نیمی از دانش‌آموزان، مخاطب این کتاب هستند یعنی دانش‌آموزانی با نمره‌ی بین 14 تا 20 در مدرسه و با ترازهای بیش از 5000 در آزمون‌های کانون. ویژگی‌ دوم کتاب این است که تک تک سؤال‌ها شناسنامه و هویت دارند و براساس آمار و میزان مراجعه در آزمون‌های استاندارد کانون چیده شده‌اند. سؤال‌ها به‌طور سلیقه‌ای و صرفاً براساس نظر اشخاص تنظیم نشده‌‌اند.

تیپ کتاب سه سطحی
تولیدکننده کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
نام درس فارسی