آبی زبان انگلیسی نهم

{{InStock ? 'موجود' : 'ناموجود' }}
  • دسته بندی ها:پایه نهم

32,000 تومان
{{hhours}} : {{mminutes }}: {{ sseconds}}
پیشنهاد ویژه

كتاب مجموعه ي طبقه بندي شده زبان انگليسي نهم مجموعه اي كامل است كه نيازهاي دانش آموزان پايه ي نهم در زمينه ي آموزش، تمرين و تسلط بر مطالب را پاسخگوست. شيوه ي طراحي اين كتاب به صورتي است كه براي همه ي دانش آموزان در اين مقطع، با هر سطح آموزشي، مناسب و كاربردي باشد. ساختار كتاب مجموعه ي طبقه بندي شده زبان انگليسي نهم: 1 درسنامه و گرامر :(Grammar) در ابتداي هر درس مباحث دستوري به زبان ساده در ضمن مثال هاي متعدد آموزش داده شده است. در ادامه، تمارين متنوعي جهت تثبيت و سنجش مطالب مذكور ارائه گرديده تا دانش آموزان عزيز بر مطالب آموزشي تسلط كافي را به دست آورند. 2 واژگان : (Vocabulary) هدف از اين بخش پوشش تمامي كلمات مطرح شده دركتاب درسي و آموزش واژگان مؤثر در ارتباطات واقعي بوده است. لذا مؤلفان تمام سعي و همت خود را به كار بردهاند كه با استفاده از تمرينهاي جاهاي خالي، مترادف و متضاد، كلمات همنشين ) (collocation) و ساير تمرين ها كمك به يادگيري تدريجي اين كلمات بنمايند. 3 كلوزتست :(Cloze Test) در اين بخش در هر درس سعي شده است كلوزتست هاي استاندارد متناسب با محتواي كتاب درس طراحي شود به قسمي كه هم واژگان و هم مباحث دستوري مطرح شده به صورت كامل پوشش داده شود.

سال نشر 1397
نوبت چاپ 3
تیپ کتاب آبی
تولیدکننده کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
نام درس زبان انگلیسی
شابک 978-600-00-1075-1
تیراژ اخربن نوبت چاپ 3000