آبی فارسی نهم

{{InStock ? 'موجود' : 'ناموجود' }}
  • دسته بندی ها:پایه نهم

35,000 تومان
{{hhours}} : {{mminutes }}: {{ sseconds}}
پیشنهاد ویژه

كتاب مجموعه ي طبقه بندي شده فارسي نهم مجموعه اي كامل است كه نيازهاي دانش آموزان پايه ي نهم در زمينه ي آموزش، تمرين و تسلط بر مطالب را پاسخگوست. شيوه ي طراحي اين كتاب به صورتي است كه براي همه ي دانش آموزان در اين مقطع، با هر سطح آموزشي، مناسب و كاربردي باشد. ساختار كلّي كتاب كتابِ مجموعه ي طبقه بندي شده فارسيِ سالِ نهم، بر اساسِ ساختارِ كتابِ درسي، از شش فصل، يك مقدمه و يك مؤخره با نام هاي »ستايش« و »نيايش« و همينطور چند آزمون جمع بندي تشكيل شده است. هر فصل از كتاب درسي، شاملِ يك درسنامه و شصت پرسشِ چهارگزينه اي و بخش هاي مقدمه و مؤخرّه ي كتاب نيز شامل يك درسنامه و سي پرسش چهارگزينه اي است كه پاسخِ همه ي اين پرسش ها در انتهاي كتاب به تفصيل شرح داده شده است. شش آزمون چهارگزينه اي نيز با تعداد متغير پرسش ها نيز در انتهاي فصولي كه نياز به جمع بندي دارند، تدوين شده است تا دانش آموز بتواند در هر مرحله آموخته هاي خود را براي آزمون هاي مهم تر جمع بندي كند و خود را بسنجد. پاسخ اين پرسش ها نيز در انتهاي كتاب آمده است.

سال نشر 1397
نوبت چاپ 4
تیپ کتاب آبی
تولیدکننده کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
نام درس فارسی
شابک 978-600-00-1077-5
تیراژ اخربن نوبت چاپ 5000