جامع زبان دهم

{{InStock ? 'موجود' : 'ناموجود' }}
  • تولیدکننده:کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
  • دسته بندی ها:دهم عمومی

25,000 تومان
{{hhours}} : {{mminutes }}: {{ sseconds}}
پیشنهاد ویژه

روش تدریس زبان Communicative Language Teaching) CLT) است. رویکردی است که بیشتر بر روی تعامل افراد و هدفمند و معنی دار بودن آموزش زبان تمرکز دارد. در این روش بر روی چند نکته تاکید می شود: یادگیری دو سویه و مکالمه ای با استفاده از زبان مقصد ارائه مطالب و متن های اصلی زبان همانند روزنامه ها ، مجلات ، فیلم ها و … جلب توجه زبان آموزان نه تنها به خود زبان بلکه به روند یادگیری زبان اشتراک تجربه های شخصی زبان آموز در کلاس و روند یادگیری تلاش برای بردن فعالیت های داخل کلاس به خارج کلاس

سال نشر 1396
تیپ کتاب جامع
تولیدکننده کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
نام درس زبان