جامع عربی زبان قرآن (1)

{{InStock ? 'موجود' : 'ناموجود' }}
  • تولیدکننده:کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
  • دسته بندی ها:دهم عمومی

29,000 تومان
{{hhours}} : {{mminutes }}: {{ sseconds}}
پیشنهاد ویژه

ترجمه متون درس: متن تمامی دروس به دو سبک ( لغت به لغت و روان) ترجمه شده اند تا به تدریج مهارت ترجمه ای شما بیش از پیش تقویت شود. -جعبه ی لغات: بخشی جذاب برای ارائه تمام ارتباط های معنایی لغت های درس! توجه به این بخش علاوه بر امتحانات مدرسه، شما در متن خوانی و درک مطلب توانمند می سازد. -حوارات: همان بخش مکالمه با ترجمه کامل، نکته ای از مکالمات عربی را برا شما نا معلوم باقی نمی گذارد. درس نامه ی قواعد: هر آن چه از قواعد نیاز دارید، به زبان ساده و یا ارائه ی مثال ها و نکات فراوان تشریح شده اند، ارائه ی قواعد عربی به صورت کاربردی از اهمیت زیادی برخوردار است! -درس نامه فن ترجمه: نکات مربوط به ترجمه با تشریح کامل در این بخش آمده اند. - پرسش های تشریحی: پرسش های تشریحی در قالب برگه ی امتحانی و با ارائه ی همه ی تیپ های سوالی استاندارد برای هر درس ارائه شده اند.

سال نشر 1396
تیپ کتاب جامع
تولیدکننده کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
نام درس عربی زبان قرآن