جامع دینی دهم ریاضی و تجربی

{{InStock ? 'موجود' : 'ناموجود' }}
  • تولیدکننده:کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
  • دسته بندی ها:دهم عمومی

25,000 تومان
{{hhours}} : {{mminutes }}: {{ sseconds}}
پیشنهاد ویژه

برای هر درس 5 بخش در نظر گرفته شده است: 1- درس‌نامه (پیام آیات و آنالیز متن درس) 2- یک برگه امتحانی معادل امتحان پایان ترم 3- بخش ویژه سؤالات کمی دشوارتر 4- تست‌های طبقه‌بندی شده 5- پاسخ تشریحی پیام آیات در سه بخش مجزا آمده است: 1-ترجمه روان آیات، 2- پیام‌های کتاب درسی 3- پیام‌های تکمیلی . طبقه‌بندی موضوعی مفاهیم کتاب و کلمات کلیدی به همراه روابط علّی و معلولی در متن مشخص شده است استفاده آموزشی از رنگ دوم: واژگان کلیدی در متن درس‌نامه با رنگ دوم مشخص شده‌اند. پاسخ تمام سؤال‌های اندیشه و تحقیق کتاب درسی ارائه شده است. روبروی هر نکته مهم، آدرس کنکور آن در متن درس‌نامه آمده است.

سال نشر 1396
تیپ کتاب جامع
تولیدکننده کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
نام درس دینی