پرتکرارشیمی (1)

{{InStock ? 'موجود' : 'ناموجود' }}
  • تولیدکننده:کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
  • دسته بندی ها:دهم ریاضی

15,000 تومان
{{hhours}} : {{mminutes }}: {{ sseconds}}
پیشنهاد ویژه

كتاب سؤالهاي پرتكرار شيمي دهم با استفاده از سؤال هاي 500مدرسه ي سراسر كشـور (عـادي، نمونـه دولتي و تيزهوشان) تأليف شده است. ويژگي هاي كتاب: - فهرست: فهرستي با كاربرد مشاور محور - درخت دانش: درخت دانش ابتداي هر فصل، به همراه كليدواژه ها مخاطب را در دسته بندي مطالب ياري مـي كنـد. - درسنامه: در هر فصل در ابتداي هر زيرموضوع، درسنامه اي جامع، مطابق با نياز دانش آمـوزان ارائـه شـده اسـت.

سال نشر 1396
تیپ کتاب پرتکرار
تولیدکننده کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
نام درس شیمی