فلش کارت شیمی (1)

{{InStock ? 'موجود' : 'ناموجود' }}
  • تولیدکننده:کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
  • دسته بندی ها:دهم ریاضی

7,500 تومان
{{hhours}} : {{mminutes }}: {{ sseconds}}
پیشنهاد ویژه

کلیات: در این فلش‌کارت کل 3 فصل شیمی دهم در 100 کارت به‌طور طبقه‌بندی شده، ارائه شده است. کارت‌های هر درس: هر فصل به‌طور میانگین در 33 کارت با عنوان مشخص ارائه شده است. محتوای کارت‌ها: کارت‌های هر درس شامل، روی کارت سؤال و پشت کارت پاسخ می‌باشد. کاربرد: پس از آموزش دبیر، می‌توانید کارت‌های درس و موضوع مورد نظر خود را انتخاب و در فرصت‌های مناسب برای آزمون یا امتحان مرور کنید.

تیپ کتاب فلش کارت
تولیدکننده کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
نام درس شیمی