آموزش هندسه 1

{{InStock ? 'موجود' : 'ناموجود' }}
  • تولیدکننده:کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
  • دسته بندی ها:دهم ریاضی

30,000 تومان
{{hhours}} : {{mminutes }}: {{ sseconds}}
پیشنهاد ویژه

• توالی عناوین کتاب سبز و انطباق با عناوین کتاب درسی • درسنامه به معنای نگارش مطالب کاربردی برای حل مسائل تشریحی وتستی • حل مسایل تشریحی منتخب از کتاب پرتکرار • حل تست‌های منتخب از کتاب آبی • جمع بندی در قالب نکته • آزمون پایانی فصل

تیپ کتاب سبز
تولیدکننده کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
نام درس هندسه