آبی هندسه (1)

{{InStock ? 'موجود' : 'ناموجود' }}
  • دسته بندی ها:دهم ریاضی

25,000 تومان
{{hhours}} : {{mminutes }}: {{ sseconds}}
پیشنهاد ویژه

در میان درس های ریاضی دبیرستان، هندسه به دلیل روش های حل خلاقانه و جذاب و تنوع سوال های آن، همواره مورد توجه و علاقه دانش آموزان برتر بوده است. اغلب کارشناسان آموزش ریاضی بر این باورند که حل مسائل هندسه، در دراز مدت منجر به پرورش قدرت استدلال و نتیجه بهبود فهم ریاضی و حتی درس های دیگر خواهد شد. در سال های اخیر سوال های هندسه در کنکور تنوع زیادی داشته است. به همین لزوم تمرین بیشتر در این درس، برای دانش آموزان بیش از پیش احساسا می شود.اما در کنار این تنوع، آنها دید. این ویژگی، لزوم تمرین سوال های کنکور های قبل را برای دانش آموزان روشن می کند.

تیپ کتاب آبی
تولیدکننده کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
نام درس هندسه