کار زیست شناسی (1) دهم تجربی

{{InStock ? 'موجود' : 'ناموجود' }}
  • تولیدکننده:کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
  • دسته بندی ها:دهم تجربی

31,000 تومان
{{hhours}} : {{mminutes }}: {{ sseconds}}
پیشنهاد ویژه

هدف از اين كتاب، تثبيت و تسلط بر مطالب كتاب درسي است كه نتيجه ي اين تسلط موفقيت در امتحانات و آزمون ها مي باشد. اين كتاب به معناي واقعي كتاب كار است آن هم كار فكري تا كار نوشتن، يعني بسياري از سؤال ها نياز به نوشتن يك يا چند كلمه دارد اما براي يافتن اين كلمات بايد اندكي تأمل كرد، مطالب را به هم ربط داد و يا حتي به كتاب درسي مراجعه كرد و يك بار ديگر آن مطلب را مطالعه كرد. از آنجايي كه هيچ سؤالي خارج از مطالب درسي طرح نشده است، مؤلفان بر اين اعتقادند كه با تكيه بر كتاب درسي و مطالعه ي دقيق آن و تفكر مي توان جواب پرسش هاي مطرح شده را يافت، لذا اين كتاب پاسخ ندارد. در اين كتاب سعي شده است از تمام شكل هاي كتاب درسي، سؤال هايي مطرح گردد تا دقت شما را به اين شكل ها جلب نمايد. همچنين سؤالها به جاي آنكه تشريحي با پاسخ بلند باشند، به سؤال هاي متعدد با پاسخ كوتاه تبديل شده اند تا پاسخ به آنها نيازمند مطالعه ي دقيق كتاب درسي باشد. از ويژگي هاي ديگر اين كتاب تنوع سؤال هاي آن است به طوري كه از سؤال هاي تشريحي با پاسخ بلند، سؤال هايي با پاسخ كوتاه، سؤال هاي جوركردني، صحيح و غلط، جاي خالي و چهارگزينه اي استفاده شده است. تمام سؤال هاي اين كتاب داراي آدرس مي باشند كه مي توانيد با مراجعه به كتاب درسي (متن كتاب، شكل، حاشيه، فعاليت)به راحتي پاسخ سؤال ها را از كتاب درسي استخراج كنيد.

سال نشر 1396
تیپ کتاب کتاب کار
تولیدکننده کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
نام درس زیست شناسی