فلش کارت جغرافیا و تاریخ

{{InStock ? 'موجود' : 'ناموجود' }}
  • تولیدکننده:کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
  • دسته بندی ها:دهم انسانی

5,000 تومان
{{hhours}} : {{mminutes }}: {{ sseconds}}
پیشنهاد ویژه

کلیات: در این فلش‌کارت کل 10 درس جغرافیا‌ی دهم در 40 کارت و 16 درس تاریخ دهم در 60 کارت به‌طور طبقه‌بندی شده، ارائه شده است. -کارت‌های هر درس: هر درس به‌طور میانگین در 4 کارت با عنوان مشخص ارائه شده است. - محتوای کارت‌ها: مباحث کتاب به صورت پرسش و پاسخ مربوط به هر درس آمده است. - کاربرد: پس از آموزش دبیر، می‌توانید کارت‌های درس و موضوع مورد نظر خود را انتخاب و در فرصت‌های مناسب برای آزمون یا امتحان مرور کنید.

تیپ کتاب فلش کارت
تولیدکننده کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
نام درس جغرافیا و تاریخ