پر تکرار شیمی (2)

{{InStock ? 'موجود' : 'ناموجود' }}
  • دسته بندی ها:یازدهم ریاضی

29,000 تومان
{{hhours}} : {{mminutes }}: {{ sseconds}}
پیشنهاد ویژه

با توجه به تغییرات اساسی و بنیادی که در کتاب درسی شیمی 2 (یازدهم) ایجاد شده است،بخش زیادی از مطالب که به کتاب درسی اضافه شده است، جدید می باشد . همچنین بسیاری از مجموعه سوال های سال گذشته، تنها بخشی از نیاز های دانش آموزان مقطع یازدهم را برآورده می سازد.بنا براین در این کتاب علاوه بر ارائه سوال های امتحان های قبلی که مرتبط با متن جدید کتاب درسی هستند، تعداد زیادی سوال تالیفی نیز طراحی شده تا نیاز شما دانش آموزان گرامی به طور کامل برآورده شود. تمامی سوالات طراحی شده و سوال های امتحانی، دارای شناسنامه و نشانی کتاب درسی جدید هستند که این موضوع هماهنگی کامل سوال ها با کتاب درسی را اثبات می کند.

سال نشر
نوبت چاپ
تیپ کتاب پرتکرار
تولیدکننده کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
نام درس شیمی
تعداد صفحات
شابک
تیراژ اخربن نوبت چاپ