پر تکرار فیزیک (2) ریاضی

{{InStock ? 'موجود' : 'ناموجود' }}
  • دسته بندی ها:یازدهم ریاضی

35,000 تومان
{{hhours}} : {{mminutes }}: {{ sseconds}}
پیشنهاد ویژه

اصول كلي توليدكتاب پرتكرار فيزيك(2يازدهم) اين كتاب بر پايه ي 4محور زير تهيه شده است: 1 - پوشش كامل كتاب درسي )متن، مثال، تمرين و… 2 - توليد محتوا متناسب با رويكرد و اهداف كتاب درسي فيزيك يازدهم 3 - رعايت توازن و تناسب هر مبحث يعني گنجاندن تعداد سؤال بهينه )نه زياد و نه كم( براي تسلط كامل بر تمام مباحث 4 - استفاده از خرد جمعي دبيران سراسر كشور به كمك برگه هاي امتحاني جمع آوري شده از مدارس سراسر كشور و امتحانات نهايي برگزار شده از فيزيك 3

تیپ کتاب پرتکرار
تولیدکننده کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
نام درس فیزیک