کار ریاضی (2) تجربی

{{InStock ? 'موجود' : 'ناموجود' }}
  • دسته بندی ها:یازدهم تجربی

19,000 تومان
{{hhours}} : {{mminutes }}: {{ sseconds}}
پیشنهاد ویژه

طراحی مفهومی کتاب‌ کار ریاضی 2 از سال 92، معماری کتاب‌های کانون تغییر کرد و ایده‌ی تناسب و توازن و استفاده از سؤال‌های شناسنامه‌دار به عنوان اصول طراحی این کتاب‌ها، توسط آقای قلم‌چی مطرح و طی این چهار سال در جلسات شورای کتاب کانون، برای هر یک از درس‌ها منسجم و منطبق شده است. 1- تناسب و توازن: هدف این است که تعداد سؤال‌ها و حجم مطالب هر فصل کتاب، متناسب و متوازن تعیین شوند و هیچ فصلی به‌صورت تصادفی یا بر اساس علاقه‌‌ی مؤلفان کتاب، از اهمیت بیش‌تر یا کم‌تری نسبت به فصول دیگر برخوردار نباشد. در این ایده، کتاب درسی محور قرار گرفته است. برای هر فصل، سه پارامتر تعداد صفحات، تعداد درس‌ها و مجموع تمرین‌ها در کتاب درسی ریاضی 2، شمارش شده است و با متعادل‌ کردن این اعداد، سهم درصدی هر فصل را در مقایسه با دیگر فصل‌ها تعیین کرده و تعداد سؤال‌‌ها را مشخص نمودیم. کتاب درسی ریاضی 2، شامل 7 فصل، 20 موضوع (درس)، 57 زیرموضوع و 295 سؤال در قالب فعالیت، کار درکلاس، مثال و تمرین است. در طراحی سؤال‌ها، اهداف زیر دنبال شده است: الف) هماهنگی با رویکرد، محتوا و مضمون کتاب درسی ب) تناظر یک به یک با متن: از تمام متن کتاب (فعالیت، کار در کلاس و مثال) و تمرین‌های آخر فصل کتاب درسی در این کتاب سؤال وجود دارد.

تیپ کتاب کتاب کار
تولیدکننده کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
نام درس ریاضی