آموزش ریاضی2یازدهم تجربی

{{InStock ? 'موجود' : 'ناموجود' }}
  • دسته بندی ها:یازدهم تجربی

39,000 تومان
{{hhours}} : {{mminutes }}: {{ sseconds}}
پیشنهاد ویژه

1- از درخت دانش پیروی می کند و شاخه های آن همان عناوین کتاب درسی است. 2-مطالب آموزشی برای هر بخش کتاب درسی با همان نظم و توالی درس ها در مدارس ارائه شده اند. درسنامه ها با رویکرد کاربرد آن در سؤالهای کنکور، سؤال های امتحان نهایی و امتحان های مدارس سطح کشور آورده شده است. 3-در ادامه ی هر درسنامه تست های منتخب از سؤال های کنکور سراسری و آزاد به همراه سؤال های تشریحی منتخب از امتحان های نهایی و سؤال های پرتکرار آورده شده است و توضیح هر موضوع به طور کامل شامل پاسخ تشریحی و همچنین راه حل های کوتاه می باشد. 4- ضمناً سؤال های دامدار نیز پوشش داده شده اند و در قالب نتیجه گیری و نکات آموزشی جمع بندی های مورد نیاز دانش آموزان نیز ارائه شده است.

تیپ کتاب سبز
تولیدکننده کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
نام درس ریاضی