آبی ریاضی (2) تجربی

{{InStock ? 'موجود' : 'ناموجود' }}
  • دسته بندی ها:یازدهم تجربی

49,000 تومان
{{hhours}} : {{mminutes }}: {{ sseconds}}
پیشنهاد ویژه

طراحی مفهومی کتاب‌ طبقه‌بندی شده‌ی ریاضی 2 از سال 92، معماری کتاب‌های طبقه‌بندی شده (آبی) کانون تغییر کرد و ایده‌ی تناسب و توازن و استفاده از سؤال‌های شناسنامه‌دار به عنوان اصول طراحی این کتاب‌ها، توسط آقای قلم‌چی مطرح و طی این چهار سال در جلسات شورای کتاب کانون، برای هر یک از درس‌ها منسجم و منطبق شده است. 1- تناسب و توازن: هدف این است که تعداد سؤال‌ها و حجم مطالب هر فصل کتاب، متناسب و متوازن تعیین شوند و هیچ فصلی به‌صورت تصادفی یا بر اساس علاقه‌‌ی مؤلفان کتاب، از اهمیت بیش‌تر یا کم‌تری نسبت به فصول دیگر برخوردار نباشد. در این ایده، کتاب درسی محور قرار گرفته است. برای هر فصل، سه پارامتر تعداد صفحات، تعداد درس‌ها و مجموع تمرین‌ها در کتاب درسی ریاضی 2،شمارش شده است و با متعادل‌ کردن این اعداد، سهم درصدی هر فصل را در مقایسه با دیگر فصل‌ها تعیین کرده و تعداد تست‌ها را مشخص نمودیم. کتاب درسی ریاضی 2، شامل 7 فصل، 20 موضوع (درس)، 57 زیرموضوع و 295 سؤال در قالب فعالیت، کار درکلاس، مثال و تمرین است. یک فرمول ساده: کتاب درسی ریاضی 2، 166 صفحه است، با توجه به 942 تست این کتاب، شما به ازای هر صفحه‌ی کتاب درسی به‌طور میانگین 5 تا 6 تست را تمرین خواهید کرد، هم‌چنین به ازای هر سؤال از کتاب درسی، تقریباً 3 تست در این کتاب وجود دارد. 2- سؤال‌های شناسنامه‌دار: در یادگیری و تسلط بر ریاضی، نوع و کیفیت سؤال‌ها از اهمیت زیادی برخوردار هستند. بهترین منابع تست، منابع شناسنامه‌دار هستند. وقتی شما از منابع شناسنامه‌دار و هدفمند استفاده می‌کنید در کم‌ترین زمان، بیشترین بهره را خواهید برد. ما در این کتاب، از سه منبع معتبرکنکورهای سراسری، آزمون‌های کانون و تست‌های طراحی شده‌ ازکتاب درسی استفاده کرده‌ایم. محور کتاب درسی است. در مباحث مشترک با کتاب درسی قبلی 282 تست از کنکورهای سراسری سال‌های 80 به بعد و 203 تست از آزمون‌های کانون انتخاب شدند. از طرفی برای پوشش کامل موضوعات، در مباحث جدید 457 تست شناسنامه‌دار از کتاب درسی طراحی شده‌اند. همه‌ی این تست‌‌ها، دارای شناسنامه‌ی دقیق‌ از کتاب درسی‌اند، در شناسنامه‌ی هر تست، واژه‌های مشابه، مکمل و مرتبط، نوع ارتباط سؤال را با آن موضوع در کتاب درسی مشخص می‌کنند. در انتخاب و طراحی سؤال‌ها، اهداف زیر دنبال شده است: الف) هماهنگی با رویکرد، محتوا و مضمون کتاب درسی ب) تناظر یک به یک با متن: از تمام متن کتاب (فعالیت، کار در کلاس و مثال) و تمرین‌های آخر فصل کتاب درسی در این کتاب سؤال وجود دارد.

تیپ کتاب آبی
تولیدکننده کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
نام درس ریاضی