پرتکرار فیزیک (2) تجربی

{{InStock ? 'موجود' : 'ناموجود' }}
  • دسته بندی ها:یازدهم تجربی

34,000 تومان
{{hhours}} : {{mminutes }}: {{ sseconds}}
پیشنهاد ویژه

اصول كلي توليدكتاب پرتكرار فيزيك(2يازدهم) اين كتاب بر پايه ي 4محور زير تهيه شده است: 1-پوشش كامل كتاب درسي )متن، مثال، تمرين و…( 2-توليد محتوا متناسب با رويكرد و اهداف كتاب درسي فيزيك يازدهم 3-رعايت توازن و تناسب هر مبحث يعني گنجاندن تعداد سؤال بهينه )نه زياد و نه كم( براي تسلط كامل بر تمام مباحث 4-استفاده از خرد جمعي دبيران سراسر كشور به كمك برگه هاي امتحاني جمع آوري شده از مدارس سراسر كشور و امتحانات نهايي برگزار شده از فيزيك 3

تیپ کتاب پرتکرار
تولیدکننده کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
نام درس فیزیک