کار فیزیک (2) تجربی

{{InStock ? 'موجود' : 'ناموجود' }}
  • دسته بندی ها:یازدهم تجربی

14,000 تومان
{{hhours}} : {{mminutes }}: {{ sseconds}}
پیشنهاد ویژه

این کتاب بر پایه‌ی 4 محور زیر تهیه شده است: 1) پوشش کامل کتاب درسی (متن، مثال، تمرین و…) 2) تولید محتوا متناسب با رویکرد و اهداف کتاب درسی فیزیک یازدهم 3) رعایت توازن و تناسب هر مبحث یعنی گنجاندن تعداد سؤال بهینه (نه زیاد و نه کم) برای تسلط کامل بر تمام مباحث 4) استفاده از خرد جمعی مؤلفان در تأمین تنوع سؤالات و پوشش کامل مباحث کتاب درسی

تیپ کتاب کتاب کار
تولیدکننده کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
نام درس فیزیک