آبی ریاضی و آمار (2) انسانی

{{InStock ? 'موجود' : 'ناموجود' }}
  • دسته بندی ها:یازدهم انسانی

29,000 تومان
{{hhours}} : {{mminutes }}: {{ sseconds}}
پیشنهاد ویژه

ساختار کتاب موجود: تألیف کتاب آبی ریاضی و آمار 2 بر مبنای اصول زیر است: 1- درخت دانش: هر فصل با درخت دانش آن فصل شروع می‌شود. اولین شاخه از درخت دانش نشان دهنده‌ی عنوان درس‌های آن فصل است. شاخه‌ی دوم نشان‌دهنده موضوع‌های هر درس است. درخت دانش هر فصل کاملاً منطبق بر مباحث کتاب درسی است و پیروی ما از درخت دانش نشان‌دهنده‌ی پایبندی ما به مباحث کتاب درسی و توجه ما به پوشش تمام مطالب کتاب درسی است. 2- درس‌نامه: براساس مطالب مطرح شده در کتاب درسی، خلاصه درس‌هایی نگارش شده است تا درک مباحث برای دانش‌آموزان آسان‌تر شود. هر خلاصه درس شامل مثال یا مثال‌هایی است که کاملاً با اهداف آموزشی طراحی شده‌اند. نگارش خلاصه درس‌ها به‌گونه‌ای است که درک موضوع برای تمام دانش‌آموزان حتی دانش‌آموزان ضعیف امکان‌پذیر باشد. 3- توازن و تناسب: تعداد سؤال‌های هر فصل کتاب، متناسب با اهمیت آن فصل در کل کتاب و همچنین در مقایسه‌ی با بقیه فصل‌ها تعیین می‌شود. از طرفی میزان مطالب هر فصل بر مبنای وزن آن فصل در کتاب درسی تعیین می‌شود. در واقع تعداد فعالیت‌ها مثال‌ها، کار در کلاس‌ها، تمرین‌های هر فصل شمرده می‌شود و سپس نسبت آن‌ها به کل کتاب درنظر گرفته می‌شود تا وزن آن فصل تعیین شود.

تیپ کتاب آبی
تولیدکننده کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
نام درس ریاضی و آمار