جامع روان شناسی یازدهم

{{InStock ? 'موجود' : 'ناموجود' }}
  • تولیدکننده:کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
  • دسته بندی ها:یازدهم انسانی

39,000 تومان
{{hhours}} : {{mminutes }}: {{ sseconds}}
پیشنهاد ویژه

فهرستی با کاربرد مشاور محور: طراحی فهرست کتاب با تأمل در خور توجه تیم تألیف همراه بوده است به گونه‌ای که یک خاصیت سه گانه از نتایج بلافصل آن است. به این صورت که این فهرست نه تنها امکانات دسترسی سریع به عناوین را برای شما فراهم می‌سازد بلکه تعداد موضوعات و میزان سوالات اعم از تشریحی و تستی با دقت نظر مشخص شده است. ضمن اینکه در کنار هر موضوع اصلی، یک آیکون ارزیابی در سه رنگ (آبی، سبز و زرد) مشاهده می‌نمایید و پیشنهاد اکید داریم پس از پاسخ به سوالات مطروحه، به دور از هر گونه تسامحی، سطح خود را با رنگ کردن یکی از این کادرها مشخص نمایید تا از دو ویژگی بلافصل این بخش یعنی؛ به صورت مقایسه‌ای از میزان تسلط خود بین هشت فصل کتاب آگاه شوید و دوم اینکه به هنگام مرور و جمع بندی براساس این کادرها، اولویت‌بندی صحیح‌تری داشته باشید. 2- درخت دانش: یکی از شیوه‌های نوین آموزشی استفاده از همین درخت دانش است که در ابتدای هر فصل با مهارت تمام ترسیم شده است که به‌ترتیب از سمت راست ابتدا عنوان فصل و سپس موضوعات اصلی در یک آیکون آبی پر رنگ، و سپس به فراخور موضوع اصلی، زیرموضوع‌ها در قالب آبی کم رنگ‌تری به تصویر درآمده است که نقش مهمی در ایجاد نظم ذهنی دانش‌آموز جهت طبقه‌بندی مطالب هر فصل خواهد داشت. همچنین تعداد پرسش‌های شناسنامه‌دار ذیل هر یک از کادرها عنوان شده است. 3- مفهوم کلیدی: یک سنت نیک در تمام سطوح پژوهشی همین استفاده از مفاهیم کلیدی است که پیش از اهداف به صورت مستقل تنظیم شده است که در نهادینه شدن مفاهیم در ذهن دانش‌آموز به منظور طبقه‌بندی مطالب کتاب درسی کمک ارزنده می‌کند و اینکه در حین مطالعه تمام این مفاهیم را مورد توجه بیشتری قرار دهد، زیرا در اشکال گوناگون از آن طراحی سوال شده است.

تیپ کتاب جامع
تولیدکننده کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
نام درس روانشناسی