آبی عربی عمومی

{{InStock ? 'موجود' : 'ناموجود' }}
  • دسته بندی ها:کنکور عمومی

42,000 تومان
{{hhours}} : {{mminutes }}: {{ sseconds}}
پیشنهاد ویژه

تألیف بر اساس خرد جمعی و کار گروهی مؤلفان مبتنی بر طرح واره: تألیف گروهی این درس ها مربوط به چند درس با چند مقطع مختلف هستند: تست ترکیبی 1381 تست کنکور سراسری و 514 تست از آزمون های کانون و سایر مراجع: تست شناسنامه دار در ابتدای هر فصل برای طبقه بندی بهتر موضوعات و طراحی مسیر یادگیری طراحی شده اند: درخت دانش درس نامه ها خلاصه هستند و در ابتدای هر مجموعه تست آمده اند: درس نامه شامل 3000 تست و 1000 فیلم آموزشی سه دقیقه ای: دی وی دی برای هر نکته آموزشی سوال های هدفمند طراحی کرده ایم که به چه مطالبی توجه کنید: سوال های هدفمند به ازای هر تست کنکور سراسری، 76 تست در این کتاب آمده است تا متناسب با بودجه بندی کنکور تمرین کنید: ضریب تناسب و توازن

سال نشر 1396
نوبت چاپ 3
تیپ کتاب آبی
تولیدکننده کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
نام درس عربی