آموزش مفهومی زیست شناسی - پروتئین سازی و تنظیم بیان ژن - (کتاب 4)

{{InStock ? 'موجود' : 'ناموجود' }}
  • تولیدکننده:کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
  • دسته بندی ها:کنکور تجربی

7,000 تومان
{{hhours}} : {{mminutes }}: {{ sseconds}}
پیشنهاد ویژه

ويژگيهاي اين كتاب:1-تمام جملات كتاب درسي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند و توصيف شده اند.2-نكات قابل استنباط در ارتباط با جملات كتاب درسي استخراج شده اند.3-مطالب مرتيط با هم در كتابهاي درسي مختلف در قالب (تذكر و يادآوري)جمع آوري شده اند.

سال نشر 1395
نوبت چاپ 7
تیپ کتاب آموزش مفهومی
تولیدکننده کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
نام درس زیست شناسی