10 مجموعه سوال عمومی (دهم و یازدهم)

{{InStock ? 'موجود' : 'ناموجود' }}
  • دسته بندی ها:دوازدهم عمومی

52,000 تومان
{{hhours}} : {{mminutes }}: {{ sseconds}}
پیشنهاد ویژه

1000 سوال دروس عمومی در قالب 10 ازمون شبیه سازی شده با کنکور. - 413 سوال منتخب از کنکور های سراسری داخل و خارج کشور -447 سوال منتخب از آزمون های کانون بر اساس بودجه بندی کنکور -140 سوال تالیفی از مباحث جدید بر اساس بودجه بندی کنکور √ ادبیات :250 سوال شامل / 95 سوال کنکور سراسری و 155 سوال از آزمون های کانون و تالیفی √عربی : 250 سوال شامل / 119سوال کنکور سراسری و 131 سوال از آزمون های کانون و تالیفی √دین و زندگی :250 سوال شامل / 168 سوال کنکور سراسری و 132 سوال از آزمون های کانون و تالیفی √زبان انگلیسی: 250 سوال شامل / 85 سوال کنکور سراسری و 165 سوال از آزمون های کانون و تالیفی چیدمان سوال ها : منطق انتخاب و چیدمان هر درس در این کتاب بر اساس همان منطق کنکور های سراسری سال های اخیر تنظیم شده است و شما با تمرین مجموعه های این کتاب، با تیپ های مختلف سوال های هر درس در کنکور آشنا می شوید.

سال نشر 1397
نوبت چاپ 2
تیپ کتاب زرد
تولیدکننده کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)