آبی علوم و فنون ادبی

{{InStock ? 'موجود' : 'ناموجود' }}
  • دسته بندی ها:دوازدهم انسانی

32,000 تومان
{{hhours}} : {{mminutes }}: {{ sseconds}}
پیشنهاد ویژه

29 بسته ی مطالعاتی : هر بسته مطالعاتی شامل یک درس نامه و چندین پیمانه سوال است. √46 پیمانه 20 سوالی : اکثر سوال های کتاب به صورت پیمانه های 20 سوالی است. √ 29 پیمانه ی 10 سوالی : تعداد کمتری از سوال های کتاب به صورت 10 سوالی است. کتاب علوم و فنون ادبی در رشتة علوم انسانی از ترکیب سه عنوان درسی سبک‌شناسی و تاریخ ادبیات، موسیقی شعر (قافیه و عروض) و آرایه‌های ادبی تشکیل شده است. در کنکورهای سراسری سال‌های گذشته نیز، سؤالات ادبیات اختصاصی انسانی ذیل این سه عنوان کلی در یک مجموعة 30 سؤالی طراحی می‌شدند. در این فرآیند بیش از نیمی از سؤالات مربوط به تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی، یک چهارم از مباحث موسیقی شعر و یک چهارم نیز از دروس آرایه‌های ادبی بودند. بر همین اساس در مجموعة حاضر از 720 سؤال، 310 تست از مباحث سبک‌شناسی و تاریخ ادبیات و 110 تست از مباحث قافیه و عروض آمده که میانگین 17 سؤال برای هر تست کنکور را نشان می‌دهد. به علاوه، 190سؤال از مباحث آرایه‌های ادبی که با توجه به دو منظوره بودن این درس و اهمیت بیش‌تر تمرین تست برای تسلط بر مفاهیم آن دارای میانگین بیش از 35 سؤال برای هر تست کنکور سراسری است.

سال نشر 1397
نوبت چاپ 1
تیپ کتاب آبی
تولیدکننده کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
نام درس علوم و فنون ادبی
تعداد صفحات
شابک
تیراژ اخربن نوبت چاپ