جامع شبکه و نرم افزار رایانه یازدهم

{{InStock ? 'موجود' : 'ناموجود' }}
  • دسته بندی ها:هنرستان یازدهم

49,000 تومان
{{hhours}} : {{mminutes }}: {{ sseconds}}
پیشنهاد ویژه

331 سوال تشریحی برای آمادگی در امتحانات مدارس. 431 تست، تمرین و سوال تغییرات شرایط دنیای کار در مشاغل گوناگون، توسعه‌ی فناوری‌ها و لزوم تحقق توسعة پایدار، منجر به تغییر و اصلاحاتی در رویکرد کتاب‌های نظام جدید آموزشی، علی‌الخصوص در شاخة فنی و حرفه‌ای و کاردانش گردیده‌اند. در نظام جدید، کتاب‌های درسی عمدتاً بر پایة آموزش تعاملی و دو سویه طراحی شده‌اند. در واقع از هنرجو انتظار می‌رود که از هیچ موضوع درک نشده‌ای نگذرد و تلاش کند نسبت به آنچه انجام می‌دهد، وقوف کامل داشته باشد. برای حصول این منظور، انجام تمرین‌های متنوع ضروری است تا هنرجو بتواند دانش، مهارت و نگرش لازم را به دست آورد.

تیپ کتاب جامع
تولیدکننده کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)