آموزش جامع روانشناسی

{{InStock ? 'موجود' : 'ناموجود' }}
  • دسته بندی ها:کنکور انسانی

80,000 تومان
{{hhours}} : {{mminutes }}: {{ sseconds}}
پیشنهاد ویژه

مفاهيم مبهم و پيچيده ‏ی کتاب درسی را با زباني ساده توضيح داده ‏ايم تا بتوانيد به راحتی بر مباحث کتاب مسلط شويد. روانشناسی را درس حفظی نمی‏ دانيم و به همين دليل مطالب آن را مفهومی ياد داده ‏ايم. بر مباحث مهم و کليدی تاکيد کرده و سوال‏ های کنکور و تأليفی را به همراه گزينه‏ های صحيح تحليل کرده‏ ايم. با روش صحيح مطالعه‏ ی اين کتاب آشنا می ‏شويد تا بتوانيد مطالب را به بهترين روش برای مرور خلاصه نويسی ‏کنيد.

شناسه محصول 9737
مدرس سيد مرتضي ناوندی
نویسنده سناریو سيد مرتضي ناوندی
تعداد DVD 2
تعداد جلسات 17
تولیدکننده رهپویان دانش و اندیشه
نام درس روانشناسی